Om APM

APM är ett svenskt företag med ena benet i Europa

APM:s fullständiga namn är APM August Pettersson AB och ligger i Värnamo. Ett småländskt företag med rötterna i konventionell modelltillverkning. Sedan mitten av 1970-talet har vi fokuserat på tre områden: Kontrollfixturer, CNC-fräsning och CMM-mätning

APM:s kunder är globala och verksamma inom fordons-, verkstads- och plastindustri. Framförallt bilindustrin med underleverantörer har varit frekventa och återkommande uppdragsgivare.

Tack vare ett utbrett nätverk av partners och underleverantörer kan vi ta ett helhetsansvar för förhållandevis stora projekt.

Peter Sandén, vd på APM, berättar:
APM har en spetskompetens utöver det vanliga när det gäller kontrollfixturer vilket gör att vi står oss väl även i ett internationellt perspektiv. Det är inte många verkstäder som är så kompletta som vi i branschen och det är förklaringen till vår framgång på marknaden”.

Återvinning av fixturer

För att underlätta för APM:s kunder sitter en dekal på våra kontrollfixturer som informerar om hur den kan demonteras och återvinnas. 

Se APM:s demonterings-/återvinningsbeskrivning för kontrollfixturer

APM är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Recycling