Kontrollfixturer

I ett fixturprojekt står vi för helheten från ide till färdig produkt.
Vi levererar alltid med ett kalibreringsprotokoll och om kunden så önskar ett komplett
konstruktionsunderlag och utför även duglighetstest av fixturerna, sk Gauge R&R.

Vi tillverkar...
  • enklare stop/go-fixturer.

  • fixturer för formkontroll med flush- och spelskenor.

  • avancerade fixturer för automatisk mätning (SPS-fixturer).

  • upplägg för mätning i mätmaskin (CMM-fixturer).

  • monteringsfixturer.

  • i materialen ”honeycomb” och plast, aluminium eller stål allt efter kundens behov.

Vid förfrågan kontakta Johnny Fälth eller Peter Sandén, se fliken kontaktperson.

Enklare typer av stop/go fixturer.

Stop/Go fixtur Stop/Go fixtur Stop/Go fixtur

Fixturer för kontroll av flush/spel.

Flush/spelkontroll Flush/spelkontroll Flush/spelkontroll

Avancerade fixturer för automatisk mätning.

Automatfixtur Automatfixtur Avancerad fixtur

CMM fixturer för mätmaskiner och fixturer för montering.

Mätupplägg Monteringsfixtur Kontrollfixtur

Kontaktperson

Johnny Fälth

Tel: +46 370 692633

E-post: johnny.f@apm.se

Peter Sandén

Tel: +46 370 692632

E-post: peter.s@apm.se

Sekretess:

Produktutveckling ställer krav på absolut sekretess. Som mångårig underleverantör till bilindustrin är detta en självklarhet för oss.