Produkter

Kontrollfixturer, CNC-fräsning och mätning

För att vara en komplett leverantör av kontrollfixturer så krävs det inte bara idérika och duktiga konstruktörer utan även modern utrustning i form av CAD/CAM-system, CNC-fräsar och mätmaskiner. Vi kan erbjuda våra kunder bearbetning i 5-axliga CNC-fräsar av olika storlekar i materialen plast, aluminium och stål. I våra noggranna mätmaskiner kan vi alltid verifiera resultatet och vi utför även externa mätuppdrag för utfallsprovning etc.

Fixturerna vi tillverkar är av skiftande komplexitet i plast, stål och aluminium allt efter kundens behov.

Kontrollfixtur Kontrollfixtur Kontrollfixtur

De detaljer vi fräser karaktäriseras oftast av att vara ”fåstyck” med komplexa former och/eller fem sidig bearbetning.

Bearbetning Bearbetning Bearbetning

I våra noggranna mätmaskiner monterar och kalibrerar vi fixturerna samt utför externa mätuppdrag.

Mätning Mätning Mätning

Sekretess:

Produktutveckling ställer krav på absolut sekretess. Som mångårig underleverantör till bilindustrin är detta en självklarhet för oss.