Konstruktion

Vi...
  • har 5 st konstruktörer för konstruktion av kontrollutrustningar, fixturer, modeller och verktyg.

  • konstruerar och yt-modellerar i Cad-systemen Catia V5 och TEBIS.

  • ombesörjer även 3D-scanning och ytmodellering, sk reversed engineering, för vidare tillverkning av fixturer, modeller och verktyg.

Vid förfrågan kontakta Johnny Fälth eller Peter Sandén, se fliken kontakt.

Konstruktion med höga krav på program och kompetens.

Kompetens Catia v5 konstruktion Catia v5 konstruktion

CAD -konstruktion Catia v5

Catis V5 Catia v5 assy Catia v5 close

Programering av fräsbanor med yppersta teknik.

Milling Tebis beredning Tebis kollitionstest

CAM -beredningen Tebis V3.4

Tebis v3.4 Tebis collition prevention Tebis 3.4

Kontaktperson

Välkommen att kontakta oss för mer information angående våra maskiner, kapacitet eller offertförfrågan.

Johnny Fälth

Tel: +46 370 692633

E-post: johnny.f@apm.se

Peter Sandén

Tel: +46 370 692632

E-post: peter.s@apm.se