Kapacitet

Vi förfogar över den modernaste utrustningen i form av 5-axliga CNC-fräsar, noggranna mätmaskiner och duktiga konstruktörer.

Våra CNC-maskiner är 5-axliga med varierande arbetsområde i X-led från 800 upp till 3000 mm.

Våra mätmaskiner är av portaltyp med hög noggrannhet och mätområden upp till 2600mm.

Vi konstruerar och ytmodellerar i Catia V5 och Tebis. Våra fräsoperatörer tar fram sina egna program i Tebis.